EN Česky

Vznik události: 17. 10. 2006, 1:43 h.
Popis události: Vykolejení 6 drážních vozidel vlaku Nex 47338.
Dráha, místo: na dráze železniční, celostátní, v km 455,939 trati 503 Ústí nad Labem-Střekov – Děčín hl. n., v obvodu železniční stanice (dále jen žst.) Děčín východ, na výhybce č. 3
Bezprostřední příčina: náhlý jednorázový lom levého přímého jazyka, kdy primárním defektem byla únavová trhlina vycházející z hrany paty jazyka výhybky s vlivem výrobní vady - nedodržení meze pevnosti pro ocel 95 ČSD.
Bezpečnostní doporučení: Bezpečnostní doporučení nebylo vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

  

'