EN Česky

Vznik události: 29.01.2010 04:15
Popis události: střetnutí vlaku Os 22200 s nákladním automobilem s následným vykolejením
Dráha, místo: dráha regionální; trať 515C Kolín – Ledečko; železniční přejezd  č. P5901 v km 1.556; železniční stanice (dále jen žst.) Kolín
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC, s. o.) - provozovatel dráhy
České dráhy, a. s. (dále jen ČD, a. s.) - dopravce vlaku Os 22200 
LITRA AUTOTRANSPORT, s. r. o., Liberec - vlastník nákladního automobilu
Následky: 1 lehká újma na zdraví (řidič nákladního automobilu)
 celková škoda 7 808 163,- Kč
Bezprostřední příčina: nedání přednosti drážní dopravě silničním vozidlem na železničním přejezdu v době, kdy byl pro uživatele pozemní komunikace uzavřen
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'