EN Česky

Vznik události: 3. 5. 2018, 8.37 h.
Popis události: nedovolená jízda vlaku Os 8102 za odjezdové návěstidlo L1 v žst. Křemže zakazující jízdu, násilné přestavení výhybky č. 6, vjetí do postavené vlakové cesty pro protijedoucí vlak Os 8103, následná srážka a vykolejení vlaku Os 8103.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie regionální, České Budějovice, odbočná výhybka č. 502 – Volary, železniční stanice Křemže, hlavní (odjezdové) návěstidlo L1, km 13,712. Místo srážky se nacházelo mezi železničními stanicemi Křemže a Boršov nad Vltavou, km 12,286.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);
GW Train Regio a. s. (dopravce vlaků Os 8102 a Os 8103).
Následky: 18 zraněných osob;
celková škoda 23 631 902 Kč.
Bezprostřední příčina: nerespektování návěsti „Stůj“ hlavního (odjezdového) návěstidla L1 v železniční stanici Křemže osobou řídící drážní vozidlo – vlak Os 8102.
Přispívající faktor: • používání drážních vozidel, na základě výjimky udělené právními předpisy ČR, bez terminálu radiostanice plně kompatibilního a spolupracujícího ve všech funkcích
s infrastrukturní částí použitého vlakového rádiového zařízení;
• nevyslání kódovaného dispečerského příkazu „GENERÁLNÍ STOP“ radiového systému TRS do celé řízené oblasti výpravčími DOZ žst. Kájov při hrozící srážce
vlaků, který by, na rozdíl od funkcionality VNPN z žst. Křemže, měl zaručený dosah na vlak Os 8103, z důvodu stanovených technologických postupů provozovatele
dráhy, reflektujících ustanovení výjimky udělené právními předpisy ČR.
Zásadní příčina: nedodržení technologických postupů provozovatele dráhy a dopravce osobou řídící drážní vozidlo – vlak Os 8102.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: Drážnímu úřadu:
• v rámci svých pravomocí zajistit včasné upozornění na konec platnosti výjimky uvedené ve vyhlášce č. 173/1995 Sb. a povinnost dopravců provozovat drážní
vozidla na tratích nebo části tratě s provozovanou traťovou částí systému vlakového rádiového zařízení vybavená kompatibilní funkční mobilní částí
rádiového zařízení s provozovanou traťovou částí systému vlakového rádiového zařízení sloužícího k zajištění řízení drážní dopravy a pro přenos povelů, signálů,
hlášení či datový přenos a dohlédnout a následně zajistit dozor nad plněním výše uvedené povinnosti;
• v rámci svých pravomocí zajistit, aby výše uvedená drážní vozidla byla po skončení platnosti výjimky uvedené ve vyhlášce č. 173/1995 Sb., v souvislosti s vybavením
kompatibilní funkční mobilní částí rádiového zařízení s provozovanou traťovou částí systému vlakového rádiového zařízení sloužícího k zajištění řízení drážní dopravy
a pro přenos povelů, signálů, hlášení či datový přenos, vybavena i funkčním způsobem aktivním externím modulem „STOP“, který umožní nouzové zastavení
vlaku bez nutnosti součinnosti mezi zadavatelem příkazu „STOP“ nebo „GENERÁLNÍ STOP“ a osobou řídící drážní vozidlo a následně zajistit dozor nad plněním výše uvedené povinnosti.

 

Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost
'