EN Česky

Vznik události: 19.10.2023 12:15
Popis události: najetí tramvajového vlaku linky č. 4, kurz 6, do zadní části stojícího tramvajového vlaku linky č. 1, kurz 7.
Dráha, místo: dráha tramvajová na území města Plzně, za křižovatkou ulic Karlovarská a Bolevecká, úsek mezi zastávkami Pod Záhorskem a Zoologická zahrada (ve směru jízdy tramvajového vlaku linky č. 4), resp. Pod Záhorskem a Lékařská fakulta (ve směru jízdy tramvajového vlaku linky č. 1), kolej č. 2.
Zúčastněni: Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. (provozovatel dráhy a dopravce obou tramvajových vlaků).
Následky: 19 zraněných; *)
celková škoda 1 363 771 Kč. **)
*) Konečný počet zraněných nebyl ke dni zpracování ZZ upřesněn.
**) Výše škody ke dni zpracování ZZ nebyla konečná
Bezprostřední příčina: nedodržení podmínek jízdy podle rozhledových poměrů při jízdě drážních vozidel dráhy tramvajové na vzájemnou vzdálenost osobou řídící drážní vozidlo linky č. 4, kurz 6.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

Tisková zpráva k mimořádné události
'