EN Česky

Vznik události: 21.01.2010 23:55
Popis události: vykolejení taženého třínápravového drážního vozidla nápravou za jízdy vlaku Nex 46723
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Přerov – Bohumín, traťový úsek Přerov –Prosenice, traťová kolej č. 2, km 186,780
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy)
ČD Cargo, a. s. (dopravce vlaku Nex 46723)
Società Italiana Transporti Ferroviari Autoveicoli S. p. A. (SITFA), Via Bruno Buozzi 28, 10024 Moncalieri (držitel vykolejeného taženého drážního vozidla).
Následky: při neutrpěla žádná osoba újmu na zdraví
celková škoda vzniklá v důsledku mimořádné události činí 4.140.292,33 Kč
Bezprostřední příčina: změna kolových sil 3. nápravy taženého drážního vozidla Laekks 43 83 4254 362-8, zapříčiněná změnou polohy (vzpříčením) vymezovací podložky v uložení mezi ložiskovou komorou a opaskem pružnice pravého kola 3. nápravy (ve směru jízdy vlaku Nex 46723)
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'