EN Česky

Vznik události: 23. 4. 2018, 13.29.58 h.
Popis události: střetnutí vlaku Os 7908 s osobním automobilem s následným vykolejením.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Zdice – Protivín, železniční přejezd P552 v km 87,595 mezi železničními stanicemi Lochovice a Jince.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 7908);
řidič silničního motorového vozidla.
Následky: 1x těžké zranění;
celková škoda 814 200 Kč.
Bezprostřední příčina: stání osobního automobilu v prostoru nebezpečného pásma železničního přejezdu P552 v době jízdy vlaku Os 7908.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina: nemožnost opuštění nebezpečného pásma železničního přejezdu z důvodu uváznutí levého předního kola osobního automobilu mezi kolejnicovými pásy mimo
přejezdovou vozovku.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost
'