EN Česky

Vznik události: 1. 9. 2007, 8:10 h.
Popis události: srážka vlaků Os 18003 a Os 18032 obsazených cestujícími.
Dráha, místo: na dráze železniční regionální Číčenice – Volary mezi přilehlou žst. Vodňany a dopravnou Bavorov v km 9,915.
Bezprostřední příčina: nedovolený odjezd vlaku Os 18003 z dopravny Bavorov bez souhlasu odborně způsobilé osoby, která řídí jízdu vlaků, tj. dirigujícího dispečera.
Bezpečnostní doporučení: Drážní inspekce, jako věcně příslušný úřad podle ustanovení § 53b odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, na základě výsledků šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události, opakované srážky vlaků na železniční regionální dráze Číčenice – Volary, doporučuje vlastníkům drah, provozovatelům drah a drážní dopravy:  
Instalovat na tratích, kde se používá zjednodušené řízení drážní dopravy dle § 19 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, přednostně na železniční regionální trati Číčenice – Volary, vzhledem k opakovanému vzniku závažné nehody a vzhledem ke značné intenzitě drážní dopravy na této dráze, technické (zabezpečovací) zařízení, kterým se vyloučí možné selhání lidského činitele v zájmu bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy a tím vznik závažných nehod, nehod a ohrožení v drážní dopravě, tj. především nedovolené odjezdy vlaků z dopraven bez souhlasu dirigujícího dispečera, které byly příčinou vzniku již dvou závažných nehod na předmětné dráze.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'