EN Česky

Vznik události: 27. 8. 2017, 15.39 h..
Popis události: srážka vlaku Os 18110 s překážkou na dopravní cestě dráhy (vrstva zeminy) s následným vykolejením drážních vozidel.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie regionální, Strakonice Volary, mezi dopravnami D3 Volyně a Čkyně, traťová kolej, km 12,623.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 18110).
Následky: 3 zranění;
celková škoda 1 658 000 Kč.
Bezprostřední příčina: naplavení zeminy z přilehlého svahu na provozovanou kolej.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina:

silně nepříznivé klimatické podmínky extrémní přívalový déšť kategorie katastrofického lijavce.

Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'