EN Česky

Vznik události: 8. 5. 2018, 7.17 h.
Popis události: střetnutí vlaku Os 5340 s přívěsem (zemědělským strojem – postřikovačem).
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Havlíčkův Brod – Pardubice- Rosice nad Labem, mezi výhybnou Cejřov a železniční stanicí Chrast u Chrudimi, železniční přejezd P5321 v km 59.750.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 5340);
řidič silničního motorového vozidla.
Následky: bez zranění;
celková škoda 6 502 166 Kč.
Bezprostřední příčina: uváznutí přívěsu v prostoru železničního přejezdu P5321, a to po jeho předchozím utržení od traktoru a jeho samovolné jízdě do prostoru železničního přejezdu.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina: jízda technicky nezpůsobilého vozidla po pozemní komunikaci.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení:

nebylo Drážní inspekcí vydáno.

Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost
'