EN Česky

Šetřené mimořádné události a závěrečné zprávy

Přehled mimořádných událostí vzniklých v jednotlivých letech, u nichž zahájila Drážní inspekce nezávislé šetření příčin a okolností MU v plném rozsahu, tj. včetně vydání zprávy o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku MU. Na tomto místě Drážní inspekce zveřejňuje informaci o zahájení šetření mimořádné události i zprávy o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí.

 


náhled
závěrečná zprávabezpečnostní doporučení
Teplice zámecká zahrada - Prosetice Střetnutí vlaku Os 16117 s autobusem

náhled
závěrečná zpráva
Hradec Králové Nedovolená jízda posunového dílu za úroveň návěstidla L6 zakazujícího jízdu, následná srážka s vlakem Mn 83044 a vykolejení

náhled
závěrečná zprávabezpečnostní doporučení
Žichlínek Střetnutí vlaku Ex 1007 s uvázlým nákladním automobilem na železničním přejezdu P6519

náhled
závěrečná zprávabezpečnostní doporučení
Olovnice Střetnutí vlaku Os 20305 s osobním automobilem na železničním přejezdu P2106

náhled
závěrečná zprávabezpečnostní doporučení
Velký Šenov Vykolejení vlaku Os 5452

náhled
závěrečná zprávabezpečnostní doporučení
Vejprnice Střetnutí vlaku Os 7403 s osobním automobilem na železničním přejezdu

náhled
závěrečná zprávabezpečnostní doporučení
Havlíčkův Brod Vykolejení drážních vozidel za jízdy vlaku Nex 48302

náhled
závěrečná zprávabezpečnostní doporučení
Vnorovy Střetnutí vlaku Os 2710 s traktorem na železničním přejezdu P8139

náhled
závěrečná zprávabezpečnostní doporučení
Kolín Vykolejení šesti tažených drážních vozidel za jízdy vlaku Pn 360542

náhled
závěrečná zpráva
Otrokovice-Kvítkovice Srážka trolejbusu linky č. 6 se stožárem trakčního vedení na ulici Zlínská

náhled
závěrečná zprávabezpečnostní doporučení
Chválkov Srážka vlaku MOs 203 s vlakem MOs 204

náhled
závěrečná zprávabezpečnostní doporučení
Olomouc - Štěpánov Vypadnutí nezletilé cestující z nástupních dveří taženého drážního vozidla za jízdy vlaku R 884